Trường hợp nào đấu giá phương tiện vi phạm, sung công quỹ?

Lên top