Trường hợp cảnh sát giao thông được quyền kiểm tra cốp xe, đồ dùng cá nhân

Cảnh sát giao thông làm việc với người vi phạm. Ảnh: Phạm Đông
Cảnh sát giao thông làm việc với người vi phạm. Ảnh: Phạm Đông
Cảnh sát giao thông làm việc với người vi phạm. Ảnh: Phạm Đông
Lên top