Trước khi lấy chồng doanh nhân, Bảo Thy từng sở hữu xế hộp 8 tỉ đồng nào?

Bảo Thy sở hữu có giá khoảng 8 tỉ đồng. Ảnh: NSCC, chụp màn hình
Bảo Thy sở hữu có giá khoảng 8 tỉ đồng. Ảnh: NSCC, chụp màn hình
Bảo Thy sở hữu có giá khoảng 8 tỉ đồng. Ảnh: NSCC, chụp màn hình
Lên top