Trung Quốc có thể sản xuất những chiếc ôtô tốt nhất thế giới?

Những mẫu ôtô điện của Trung Quốc được sản xuất ra thời gian gần đây được đánh giá cao. Ảnh: AFP.
Những mẫu ôtô điện của Trung Quốc được sản xuất ra thời gian gần đây được đánh giá cao. Ảnh: AFP.
Những mẫu ôtô điện của Trung Quốc được sản xuất ra thời gian gần đây được đánh giá cao. Ảnh: AFP.
Lên top