Trong tháng 4, nhập khẩu hơn 14.000 chiếc ô tô nguyên chiếc các loại

Chỉ trong tháng 4.2021, Việt Nam nhập khẩu hơn 14.000 chiếc ô tô nguyên chiếc. Ảnh: Autocar (minh họa).
Chỉ trong tháng 4.2021, Việt Nam nhập khẩu hơn 14.000 chiếc ô tô nguyên chiếc. Ảnh: Autocar (minh họa).
Chỉ trong tháng 4.2021, Việt Nam nhập khẩu hơn 14.000 chiếc ô tô nguyên chiếc. Ảnh: Autocar (minh họa).
Lên top