Trình tự thu hồi giấy chứng nhận đăng ký và biển số xe

Quy định về thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Ảnh: Sơn Tùng
Quy định về thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Ảnh: Sơn Tùng
Quy định về thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Ảnh: Sơn Tùng
Lên top