Toyota ngưng mọi quảng cáo truyền hình tại Nhật Bản liên quan đến Olympic

Toyota là một trong những đối tác chính thức lớn nhất của Olympic Tokyo 2020 và Parlympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP.
Toyota là một trong những đối tác chính thức lớn nhất của Olympic Tokyo 2020 và Parlympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP.
Toyota là một trong những đối tác chính thức lớn nhất của Olympic Tokyo 2020 và Parlympic Tokyo 2020. Ảnh: AFP.
Lên top