Toyota liên tục cắt giảm sản lượng ôtô

Toyota sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng trong tháng 11 và đẩy mạnh sản xuất trong tháng 12 để hoàn thành mục tiêu đề ra. Ảnh: AFP.
Toyota sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng trong tháng 11 và đẩy mạnh sản xuất trong tháng 12 để hoàn thành mục tiêu đề ra. Ảnh: AFP.
Toyota sẽ tiếp tục cắt giảm sản lượng trong tháng 11 và đẩy mạnh sản xuất trong tháng 12 để hoàn thành mục tiêu đề ra. Ảnh: AFP.
Lên top