Tín hiệu vui cho ngành ôtô Việt Nam: Nhiều hãng xem xét mở rộng sản xuất

Lên top