Tìm hiểu chức năng số S và B trên xe số tự động

Chế độ S và B thường gặp trên một số mẫu xe số tự động. Đồ họa: TT
Chế độ S và B thường gặp trên một số mẫu xe số tự động. Đồ họa: TT
Chế độ S và B thường gặp trên một số mẫu xe số tự động. Đồ họa: TT
Lên top