Tiêu thụ hơn 3,2 triệu chiếc, Việt Nam vẫn là “mỏ vàng” của đại gia xe máy