Tiền đạo Phan Văn Đức mua Mercedes hơn 2 tỉ đồng tặng vợ

Phan Văn Đức cùng mua chiếc Mercedes để tặng cho vợ Võ Hoàng Nhật Linh. Ảnh: FBNV.
Phan Văn Đức cùng mua chiếc Mercedes để tặng cho vợ Võ Hoàng Nhật Linh. Ảnh: FBNV.
Phan Văn Đức cùng mua chiếc Mercedes để tặng cho vợ Võ Hoàng Nhật Linh. Ảnh: FBNV.
Lên top