Thừa nhận chỉ thích môtô nhưng ít ai biết H'hen Niê từng sở hữu xế hộp này

H'hen Niê từng sở hữu một xế hộp trong thời gian đương nhiệm. Ảnh: MU
H'hen Niê từng sở hữu một xế hộp trong thời gian đương nhiệm. Ảnh: MU
H'hen Niê từng sở hữu một xế hộp trong thời gian đương nhiệm. Ảnh: MU
Lên top