Thú vị cặp bạn thân Phạm Quỳnh Anh, Ưng Hoàng Phúc tậu xế hộp giống nhau

Cặp nghệ sĩ Phạm Quỳnh Anh, Ưng Hoàng Phúc tậu  1 loại xế hộp sang giống nhau. Ảnh: NSCC
Cặp nghệ sĩ Phạm Quỳnh Anh, Ưng Hoàng Phúc tậu 1 loại xế hộp sang giống nhau. Ảnh: NSCC
Cặp nghệ sĩ Phạm Quỳnh Anh, Ưng Hoàng Phúc tậu 1 loại xế hộp sang giống nhau. Ảnh: NSCC
Lên top