Thủ tục xin cấp lại biển số xe bị mất?

Cấp biển đăng ký xe máy điện tại Cơ ở đăng ký xe tại Hà Nội. Ảnh: PV
Cấp biển đăng ký xe máy điện tại Cơ ở đăng ký xe tại Hà Nội. Ảnh: PV
Cấp biển đăng ký xe máy điện tại Cơ ở đăng ký xe tại Hà Nội. Ảnh: PV
Lên top