Thủ tục và thời gian để rút hồ sơ gốc cho xe trong bao lâu?

Làm thủ tục đăng ký xe cho người dân. Ảnh: PV
Làm thủ tục đăng ký xe cho người dân. Ảnh: PV
Làm thủ tục đăng ký xe cho người dân. Ảnh: PV
Lên top