Thời hạn điều tra, xác minh, giải quyết tai nạn giao thông

Thời hạn điều tra tai nạn giao thông không quá 60 ngày. Ảnh: Hữu Long
Thời hạn điều tra tai nạn giao thông không quá 60 ngày. Ảnh: Hữu Long
Thời hạn điều tra tai nạn giao thông không quá 60 ngày. Ảnh: Hữu Long
Lên top