Thiếu hụt chip nghiêm trọng ảnh hưởng lớn tới sản suất của các hãng xe

Lên top