Thị trường ảm đạm, đại gia xe máy tung sản phẩm mới "cứu doanh số"

Các hãng xe máy làm mới sản phẩm trong nỗ lực "cứu thị trường" trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp.
Các hãng xe máy làm mới sản phẩm trong nỗ lực "cứu thị trường" trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp.
Các hãng xe máy làm mới sản phẩm trong nỗ lực "cứu thị trường" trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp.
Lên top