Thấy gì từ cuộc “đại hạ giá” ôtô tại Việt Nam?

Ảnh PV.
Ảnh PV.