Tậu xế hộp cùng thời điểm, xe Hiền Hồ, Mạc Văn Khoa khác nhau chỗ nào?

Cả hai nghệ sĩ đều tậu xế hộp cùng thời điểm. Ảnh: NSCC
Cả hai nghệ sĩ đều tậu xế hộp cùng thời điểm. Ảnh: NSCC
Cả hai nghệ sĩ đều tậu xế hộp cùng thời điểm. Ảnh: NSCC
Lên top