Tậu xế hộp cùng 1 lúc, xe của Hamlet Trương và Dương Lâm có gì đặc biệt?

Lê Dương Bảo Lâm và Hamlet Trương cùng tậu xế hộp một lúc. Ảnh: NSCC
Lê Dương Bảo Lâm và Hamlet Trương cùng tậu xế hộp một lúc. Ảnh: NSCC
Lê Dương Bảo Lâm và Hamlet Trương cùng tậu xế hộp một lúc. Ảnh: NSCC
Lên top