Tăng chuyến nhiều nhất, Vietjet ghi điểm khi huỷ chuyến ít nhất

Vietjet Air vận chuyển tăng 18% so với năm 2016. Ảnh: PV
Vietjet Air vận chuyển tăng 18% so với năm 2016. Ảnh: PV