Tận dụng chính sách tại Việt Nam, đại gia xe đồng loạt đổi hướng

Các hãng xe đồng loạt quay đầu lắp ráp xe để tận dụng chính sách ưu đãi từ Chính phủ. Ảnh HVN
Các hãng xe đồng loạt quay đầu lắp ráp xe để tận dụng chính sách ưu đãi từ Chính phủ. Ảnh HVN
Các hãng xe đồng loạt quay đầu lắp ráp xe để tận dụng chính sách ưu đãi từ Chính phủ. Ảnh HVN
Lên top