Tân binh SUV dưới 1 tỉ đồng: Mazda CX-30 hay Peugeot 2008 nổi trội hơn?

2 "tân binh" trong phân khúc SUV đô thị Peugeot 2008 và Mazda CX-30 là 2 đối thủ cạnh tranh ở mức giá cao và sở hữu nhiều công nghệ và trang bị. Đồ họa: KL
2 "tân binh" trong phân khúc SUV đô thị Peugeot 2008 và Mazda CX-30 là 2 đối thủ cạnh tranh ở mức giá cao và sở hữu nhiều công nghệ và trang bị. Đồ họa: KL
2 "tân binh" trong phân khúc SUV đô thị Peugeot 2008 và Mazda CX-30 là 2 đối thủ cạnh tranh ở mức giá cao và sở hữu nhiều công nghệ và trang bị. Đồ họa: KL
Lên top