Tại sao pin trong xe điện lại đắt?

Xe điện sẽ được nhiều người lựa chọn hơn trong tương lai khi giá pin được giảm xuống. Ảnh: AFP.
Xe điện sẽ được nhiều người lựa chọn hơn trong tương lai khi giá pin được giảm xuống. Ảnh: AFP.
Xe điện sẽ được nhiều người lựa chọn hơn trong tương lai khi giá pin được giảm xuống. Ảnh: AFP.
Lên top