Tác hại nghiêm trọng của nắng nóng đối với xe máy

Nắng nóng là tác nhân gây hại cho xe máy. Ảnh: Tô Thế
Nắng nóng là tác nhân gây hại cho xe máy. Ảnh: Tô Thế
Nắng nóng là tác nhân gây hại cho xe máy. Ảnh: Tô Thế
Lên top