Tác hại của việc tăng giảm ga đột ngột khi lái xe ôtô

Tăng giảm ga đột ngột khi lái xe ôtô là thói quen xấu. Ảnh: ĐD
Tăng giảm ga đột ngột khi lái xe ôtô là thói quen xấu. Ảnh: ĐD
Tăng giảm ga đột ngột khi lái xe ôtô là thói quen xấu. Ảnh: ĐD
Lên top