Tác hại của việc sử dụng sai dầu nhớt ôtô

Sử dụng sai loại dầu nhớt ôtô sẽ gây tổn hại đến động cơ. Ảnh: VGT
Sử dụng sai loại dầu nhớt ôtô sẽ gây tổn hại đến động cơ. Ảnh: VGT
Sử dụng sai loại dầu nhớt ôtô sẽ gây tổn hại đến động cơ. Ảnh: VGT
Lên top