Soi xế hộp Nhã Phương, Hải Băng và loạt mỹ nhân Việt được chồng tặng

Nhã Phương và các mỹ nhân được tặng xế hộp. Ảnh: NSCC.
Nhã Phương và các mỹ nhân được tặng xế hộp. Ảnh: NSCC.
Nhã Phương và các mỹ nhân được tặng xế hộp. Ảnh: NSCC.
Lên top