Sau nửa ngày, xe điện Vinfast có 4.000 đơn đặt hàng

Lên top