Sau Ngọc Trinh, Lily Chen chi 9 tỉ đồng tậu xế hộp phong cách Blackpink

Lily Chen tậu xế hộp mang phong cách Blackpink. Ảnh: NSCC.
Lily Chen tậu xế hộp mang phong cách Blackpink. Ảnh: NSCC.
Lily Chen tậu xế hộp mang phong cách Blackpink. Ảnh: NSCC.
Lên top