Sau Lamborghini, đến lượt Mercedes hướng đến việc sử dụng động cơ điện

Mercedes-Benz ra lộ trình "điện hoá" động cơ xe. Ảnh: AFP
Mercedes-Benz ra lộ trình "điện hoá" động cơ xe. Ảnh: AFP
Mercedes-Benz ra lộ trình "điện hoá" động cơ xe. Ảnh: AFP
Lên top