Sang tên xe có phải mang xe đến cơ quan đăng ký không?

Sang tên xe có cần mang xe đến không? Ảnh: Huân Cao
Sang tên xe có cần mang xe đến không? Ảnh: Huân Cao
Sang tên xe có cần mang xe đến không? Ảnh: Huân Cao
Lên top