Quy trình xử phạt nguội phương tiện vi phạm giao thông

Cảnh sát giao thông Hà Nội dán giấy phạt nguội lên kính các xe ôtô dừng, đỗ sai quy định. Ảnh: V.Dũng
Cảnh sát giao thông Hà Nội dán giấy phạt nguội lên kính các xe ôtô dừng, đỗ sai quy định. Ảnh: V.Dũng
Cảnh sát giao thông Hà Nội dán giấy phạt nguội lên kính các xe ôtô dừng, đỗ sai quy định. Ảnh: V.Dũng
Lên top