Quy định về nhóm biển báo hiệu đường bộ người dân nên lưu ý

Biển báo cấm xe taxi, xe hợp đồng. Ảnh: Minh Hạnh
Biển báo cấm xe taxi, xe hợp đồng. Ảnh: Minh Hạnh
Biển báo cấm xe taxi, xe hợp đồng. Ảnh: Minh Hạnh
Lên top