Quảng Ninh sắp có tổ hợp công nghiệp phụ trợ ôtô

Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký kiểm tra KCN Việt Nam - nơi sắp động thổ tổ hợp công nghiệp phụ trợ ôtô. Ảnh: CTV
Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký kiểm tra KCN Việt Nam - nơi sắp động thổ tổ hợp công nghiệp phụ trợ ôtô. Ảnh: CTV
Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký kiểm tra KCN Việt Nam - nơi sắp động thổ tổ hợp công nghiệp phụ trợ ôtô. Ảnh: CTV
Lên top