Qualcomm cung cấp chip cho xe tự lái BMW

Qualcomm sẽ cung cấp chip cho xe tự lái BMW trong tương lai. Ảnh: AFP.
Qualcomm sẽ cung cấp chip cho xe tự lái BMW trong tương lai. Ảnh: AFP.
Qualcomm sẽ cung cấp chip cho xe tự lái BMW trong tương lai. Ảnh: AFP.
Lên top