Quá tải đăng ký xe sau khi phí trước bạ giảm 50%: 4 bước đăng ký trực tuyến

Người dân đi đăng ký ô tô khi phí trước bạ được giảm 50%. Ảnh: Hiếu N
Người dân đi đăng ký ô tô khi phí trước bạ được giảm 50%. Ảnh: Hiếu N
Người dân đi đăng ký ô tô khi phí trước bạ được giảm 50%. Ảnh: Hiếu N
Lên top