Phiên bản Black Edition kỷ niệm 40 năm của Toyota Camry

Toyota Camry Black Edition kỷ niệm 40 năm ngày ra mắt dòng Celica Camry. Ảnh: Carscoops
Toyota Camry Black Edition kỷ niệm 40 năm ngày ra mắt dòng Celica Camry. Ảnh: Carscoops
Toyota Camry Black Edition kỷ niệm 40 năm ngày ra mắt dòng Celica Camry. Ảnh: Carscoops
Lên top