Ôtô nhập khẩu về cảng TPHCM vẫn tăng bất chấp dịch COVID-19

Lượng ôtô nhập khẩu về cảng TPHCM vẫn tăng mạnh trong tháng 5.2021. Ảnh: nguồn Hải quan
Lượng ôtô nhập khẩu về cảng TPHCM vẫn tăng mạnh trong tháng 5.2021. Ảnh: nguồn Hải quan
Lượng ôtô nhập khẩu về cảng TPHCM vẫn tăng mạnh trong tháng 5.2021. Ảnh: nguồn Hải quan
Lên top