Ôtô "Made in Việt Nam" cần thêm chính sách mở đường

Ôtô Việt ngày càng cạnh tranh với ôtô ngoại. Nguồn: Vinfast
Ôtô Việt ngày càng cạnh tranh với ôtô ngoại. Nguồn: Vinfast
Ôtô Việt ngày càng cạnh tranh với ôtô ngoại. Nguồn: Vinfast
Lên top