Ôtô có bản đồ lưỡi bò sẽ bị từ chối kiểm định

Không kiểm định xe ôtô có bản đồ lưỡi bò. Ảnh GT
Không kiểm định xe ôtô có bản đồ lưỡi bò. Ảnh GT
Không kiểm định xe ôtô có bản đồ lưỡi bò. Ảnh GT
Lên top