Nissan phát triển công nghệ giảm chi phí tái chế đất hiếm trong xe điện

Nissan cũng như nhiều hãng sản xuất xe điện khác đang tìm mọi cách để giảm chi phí liên quan đến nguyên liệu. Ảnh: AFP.
Nissan cũng như nhiều hãng sản xuất xe điện khác đang tìm mọi cách để giảm chi phí liên quan đến nguyên liệu. Ảnh: AFP.
Nissan cũng như nhiều hãng sản xuất xe điện khác đang tìm mọi cách để giảm chi phí liên quan đến nguyên liệu. Ảnh: AFP.
Lên top