Niên hạn sử dụng đối với xe ôtô theo quy định năm 2021

Xe ôtô chở người có niên hạn không quá 20 năm. Ảnh: LĐO
Xe ôtô chở người có niên hạn không quá 20 năm. Ảnh: LĐO
Xe ôtô chở người có niên hạn không quá 20 năm. Ảnh: LĐO
Lên top