Những xe nào sẽ bị thu hồi đăng ký và biển số từ 1.8.2020

Kiểm tra các phương tiện giao thông. Ảnh Sơn Tùng
Kiểm tra các phương tiện giao thông. Ảnh Sơn Tùng
Kiểm tra các phương tiện giao thông. Ảnh Sơn Tùng
Lên top