Những vị trí không thể dừng đỗ ôtô trên đường bộ

Nhiều tài xế "làm ngơ" biển cấm dừng đỗ ôtô. Ảnh: Hiền Thanh.
Nhiều tài xế "làm ngơ" biển cấm dừng đỗ ôtô. Ảnh: Hiền Thanh.
Nhiều tài xế "làm ngơ" biển cấm dừng đỗ ôtô. Ảnh: Hiền Thanh.
Lên top