Những trường hợp xe phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe

Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định chi tiết về 11 trường hợp xe phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Ảnh: PV
Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định chi tiết về 11 trường hợp xe phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Ảnh: PV
Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định chi tiết về 11 trường hợp xe phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Ảnh: PV
Lên top