Những trường hợp xe ôtô được miễn phí sử dụng đường bộ

Xe ôtô được miễn phí sử dụng đường bộ được quy định tại Thông tư 293/2016/TT-BTC. Ảnh: LĐO
Xe ôtô được miễn phí sử dụng đường bộ được quy định tại Thông tư 293/2016/TT-BTC. Ảnh: LĐO
Xe ôtô được miễn phí sử dụng đường bộ được quy định tại Thông tư 293/2016/TT-BTC. Ảnh: LĐO
Lên top