Những trường hợp không được sử dụng đèn pha khi tham gia giao thông

Lỗi bật đèn pha không đúng quy định bị xử phạt như thế nào? Ảnh: TheSpeedhunters
Lỗi bật đèn pha không đúng quy định bị xử phạt như thế nào? Ảnh: TheSpeedhunters
Lỗi bật đèn pha không đúng quy định bị xử phạt như thế nào? Ảnh: TheSpeedhunters
Lên top